Ukradli vám data?

Tak a je to tady – už to o nás ví! Oni ty informace o nás ví? Kdo to jen mohl udělat? Petr, Alena, Jarka? Nebo někdo jiný?
A jak se k těm datům mohli dostat? Že by v tom měl prsty Jarek?
A co když to byl třeba počítačový virus, který tato data ukradl a poslal někam ven?
 
Otázek při zjištění krádeže dat vzniká velmi mnoho. Bohužel na ně nelze se 100 % jistotou odpovědět. Většinou lze jen zjistit možná místa úniku dat. Jaká místa? Např.:
  • K souborům se mohl dostat i někdo jiný – tedy není nastavená správná politika přístupu k datům (je to stejné, jako by řadový zaměstnanec měl klíček od kanceláře generálního ředitele).
  • Neexistují pravidla, jak se soubory ukládají a na jaká místa se mají ukládat (představte si to tak, že jednou lékař píše záznam do vaši karty, podruhé ho píše do programu na počítači a po třetí jej ukládá někam na internet).
  • Správce vaší sítě – je to manažer funkcionálnosti sítě, který ale může číst data odkudkoliv, pokud si data před ním nezabezpečíte. Správce sítě není bůh – zodpovídá jen za to, že síť a programy pracují podle vašich potřeb a požadavků. Tak mu zakažte jednoduše se dívat na vaše data.
  • Nezabezpečené bezdrátové sítě jsou jednoduchou cestou, jak dostat do vašeho počítače. I přes stálou popularizaci zabezpečení je několik desítek procent sítí stále nezabezpečeno (příkladně rádio …. Když ladíte, naladíte několik stanic … a můžete je poslouchat).
  • Výměna souborů přes email – je to jednoduchá a rychlá výměna dat. Jenže tuto komunikaci si může přečíst kdokoliv, kdo je na trase mezi vámi a příjemcem (jako byste napsali soukromí dopis, který posíláte adresátovi …. jen jste jej nedali do obálky).
Způsobů zcizení dat je ale podstatně více. Zde se nechceme snažit o jejich jednoznačný výčet – ostatně to ani dost dobře nejde. Chceme vám jen ukázat, že bezpečnost je stále velmi podceňovanou oblastí. Cyber zločin čeká všude.
Myslíte si, že máte vaše data zabezpečena? My víme, jak na to.
Konzultace

Naši specialisté mají zkušenosti s bezpečnostními řešeními. Umíme se postarat o váš počítač.

 

Obchodní angličtina - online výuka angličtiny metodou Imitum