Máte podezření?

Tichá pošta či šeptanda jsou hry, které zná každé dítě. Někdy se k vám oklikou dostanou informace, které vás mohou poněkud znejistět. Kde si ty informace berou? Jak se mohly dostat vůbec ven? Ven z vašeho počítače, ven z vaší kanceláře?
Podezření je důsledkem varovného systému našeho mozku – je to signál, že asi něco nemusí být naprosto podle očekávaných představ. Toto podezření vyvolává několik, většinou nesourodých, podnětů.
Co v takovém případě můžete dělat? V první řadě je třeba nepanikařit. Je výhodné vědět, že někdo se možná snaží o zcizení dat. Využijte výhody překvapení – a kontaktujte nás. Naši odborníci umějí nainstalovat pasti na takové lidi, aby se přesně dalo říct, kde je „škodná“.
Akce našich odborníků může být provedena tak, že o ní budete vědět jenom vy. Prostě to záleží na vás, jak se podaří takovou akci připravit.
My vám vaše podezření dokážeme potvrdit či naopak vyvrátit.
Velmi často se stává, že jsou data ukradena přímo na internetu – například fotografie (sociální sítě), či emaily (free emailové systémy). Existuje několik málo zásad, jak se na internetu správně chovat, aby se minimalizovala možnost zcizení některých dat.
A jsme tu!

Vítejte ve světě Cyber zločinu. Myslíte si, že se vás zločin na počítači netýká? 30-50 procent počítačů je dle nejnovějších výzkumů napadeno, a jejich majitelé to ani netuší.

 

Obchodní angličtina - online výuka angličtiny metodou Imitum