O nás

Tato služba vznikla proto, že několik manažerů a politiků potřebovalo používat svoje počítače i pro práci s citlivými informacemi. Někteří se stali terčem svého útoku a tak vlastně vznikl nápad soustředit kolem nás osoby, které jsou důvěryhodné a které opravdu vyřeší bezpečnostní rizika.
Naše skupina je složena z několika unikátních specialistů na konkrétní problémy, kteří se opravdu vyznají. Tyto lidi není možné kontaktovat přímo – jejich řeči byste asi těžko porozuměli.
Tito specialisté mají univerzitní vzdělání v České republice nebo v zahraničí. Několik z nich pochází z prostředí silových složek, kde působili na různých bezpečnostních úrovních. Jejich znalosti a hlavně zkušenosti jsou velmi specializované.
Tito lidé pracují diskrétně a všechny získané informace a poznatky po zpracování musejí nekompromisně zničit. Na této pověsti si velmi zakládáme.
Konzultace

Naši specialisté mají zkušenosti s bezpečnostními řešeními. Umíme se postarat o váš počítač.

 

Obchodní angličtina - online výuka angličtiny metodou Imitum