Zabezpečený počítač

Opravdu máte zabezpečený počítač či vaše data?
Systém zabezpečení počítače čítá několik kroků, které je třeba prověřit a vyřešit.
Naši specialisté na cyber zločin vám zabezpečí počítač tak, aby řešil tyto záležitosti:
  • Když vám ukradnou počítač či notebook, aby nikdo neměl šanci si přečíst obsah vašeho disku.
  • Nastavíme systém správných hesel (bezpečných klíčů – některé klíče jsou více bezpečné, jiné méně), aby se minimalizovala možnost vyčtení data pomocí „paklíčů“.
  • Nastavíme vám počítač tak, abyste se do vašich složek dostali jenom vy, a nikdo jiný.
  • Připravíme vám směrnice, které budou obsahovat pravidla pro práci s dokumenty pro vaše spolupracovníky, včetně monitorování dodržování těchto pravidel.
  • Nastavíme vám počítač tak, aby nikdo nemohl zpětně zjistit, co, kdy a jak jste dělali.
  • Vymažeme vám disk na počítači tak, že jej nikdo nezrekonstruuje (vy tak můžete starý počítač v klidu prodat s tím, že data jsou opravdu bezpečně smazaná).
  • Pomůžeme vám vytvořit domácí datový trezor, do kterého se opravdu nikdo nedostane.
  • Vyškolíme vás na jednotlivé bezpečnostní mechanizmy tak, aby to bylo pro vás přirozené a jednouché – přitom bezpečnost bude co nejvyšší.
  • Vaše fotografie či videa či jiný „soukromý“ materiál zůstane jen ve vašem soukromí.
  • Zaznamenáme všechny pokusy o přístup k vašim souborům.
A jsme tu!

Vítejte ve světě Cyber zločinu. Myslíte si, že se vás zločin na počítači netýká? 30-50 procent počítačů je dle nejnovějších výzkumů napadeno, a jejich majitelé to ani netuší.

 

Obchodní angličtina - online výuka angličtiny metodou Imitum